EN
×
اهدای ملک

مؤسسه خیریه کوثر مشیز در راستای نیات خیرخواهانه شما عزیزان امکاناتی را فراهم کرده .که شما بتوانید املاک خود را به مؤسسه خیریه صلح نموده و از پشتوانه معنوی مؤسسه خیریه بهره مند باشید. آیا می دانید:

1 – تمام هزینه‌های اهدا ملک به موسسه خیریه، از طریق موسسه پرداخت خواهد شد و این امر خیر هیچ هزینه‌ای برای شما خیر گرامی دربر نخواهد داشت.
2 – شما می‌توانید منافع ملک اهدایی خود اعم از خانه، آپارتمان یا باغی که در تملک خود یا همسرتان است را تا زمانی‌که در قید حیات هستید حفظ کرده و از منافع آن به طور کامل بهره‌مند شوید.
3 – شما می‌توانید از اصل و یا سود سپرده بانکی تا زمانی‌که در قید حیات هستید بهره مند شوید.
و در این راستا:
آن چیزی که خداوند از کار خیر به شما الهام می‌کند  تلاش کنید هرچه سریع‌تر به انجام برسانید چرا که از فردا و یا حتی ازساعت دیگر اطلاعی در دست نیست که چه خواهد شد، چه بسا توفیق انجام آن کار سلب شود.