EN
×

همان‌طور که همه ما آگاهیم فعالیت‌های انسان‌دوستانه در حوزه‌ی یاری رساندن به کودکان و نوجوانان محروم، صرفا شامل کمک‌های نقدی نبوده، نیست و قطعا نخواهد بود. نیاز کودکان محروم این سرزمین فقط با پول مرتفع نخواهد شد. گاهی اوقات یاری رساندن شما در امور مقدسی همچون آموزش و پرورش روحی و جسمی این فرزندان بسیار مهم‌تر و ضروری‌تر از هرگونه کمک مالی است. پذیرای هنر و توانایی و استعداد شما در تمام زمینه‌های آموزشی و پرورشی خواهیم بود و آغوش ما هر زمان برای پذیرش مهر شما گشوده خواهد بود. لطفا اگر علاقه دارید به صورت داوطلبانه در مسیر صعب زندگی این فرزندان یاری‌گر باشید با پرکردن فرم زیر به ما کمک کنید تا با شما ارتباط بهتر و مفیدتری داشته باشیم.