EN
×

مرکز نگهداری و توانبخشی فیاض‌بخش

مدیریت مرکز شبانه‌روزی توانبخشی و نگهداری توانخواهان ذهنی و جسمی شهید دکتر فیاض‌بخش از فروردین‌ماه سال 1394 به مؤسسه خیریه مشیز واگذار گردید. این مرکز در حال حاضر دارای 83 نفر معلول ذهنی ـ حرکتی زیر 14 سال است که 44 نفر از آنان مجهول­الهویه وتعداد 39 نفر دارای خانواده هستند.
معلولین این مرکز در دو بخش ایزوله و غیرایزوله نگهداری می‌شوند که تعداد معلولین بخش ایزوله 47 نفر و تعداد معلولین بخش غیرایزوله 36 نفر است. کودکان در مرکز معلولین فیاض بخش براساس نوع معلولیت به دو گروه تقسیم می­شوند: " کودکان دارای معلولیت ذهنی ـ حرکتی" و " کودکان دارای معلولیت ذهنی". در مرکز معلولین فیاض‌بخش، مکان و شیوه نگهداری این دو دسته با هم متفاوت است.
 
کودکان دارای معلولیت ذهنی ـ حرکتی:
جمعیت این کودکان 55 نفر است (29 نفر دختر و 26 نفر پسر) که در ساختمانی جداگانه با نام "بخش ایزوله" و در 3 اتاق مجزا نگهداری می‌شوند. بخش ایزوله، مجهز به اتاق بازی کودک (دارای اسباب بازی‌های متنوع و ایمن) نیز هست.
کودکان دارای معلولیت ذهنی:
تعداد کودکان دارای معلولیت ذهنی 28نفر است (11 نفر دختر و 17 نفر پسر). این کودکان نیز در ساختمانی جداگانه نگهداری می‌شوند.


 
مرکز توانبخشی شهید فیاض‌بخش تعداد فرزندان پذیرش شده: 135
تعداد فرزندان ترخیص شده: 52
تعداد فرزندان حاضر در مرکز: 83