EN
×

مراکز توان‌بخشی

مرکز توان‌بخشی و حرفه‌آموزی کم‌توانان ذهنی حضرت ابوالفضل العباس (ع)
مرکز توان‌بخشی و حرفه‌آموزی کم‌توانان ذهنی حضرت ابوالفضل العباس(ع) در استان کرمان متعلق به مؤسسه خیریه مشیز است. این مرکز به کم‌توانان ذهنی پسر بالای 14 سال به صورت روزانه خدمات آموزشی و حرفه‌آموزی و توان‌بخشی ارائه می‌دهد. از بدو تأسیس تاکنون، 291 معلول ذهنی در این مرکز پذیرفته شده‌اند که 217 نفر از آنان با موفقیت ترخیص شده و 74 نفر، همچنان در حال آموزش هستند. همچنین تعداد 33 نفر از این معلولین ازدواج کرده‌اند که در مجموع، صاحب 17 فرزند شده‌اند. 45 نفر از آنان پس از آموزش­‌های مؤثر و مستمر، جذب بازار کار شده­‌اند و61 نفر نیز با افتخار، موفق به دریافت گواهی مهارت از سازمان فنی و حرفه‌ای شده­‌اند.
 
مرکز نگهداری و توانبخشی فیاض‌بخش
 مدیریت مرکز شبانه‌روزی توان‌بخشی و نگهداری توان‌خواهان ذهنی و جسمی شهید دکتر فیاض‌بخش از فروردین‌ماه سال 1394 به مؤسسه خیریه مشیز واگذار گردید. این مرکز در حال حاضر دارای 83 نفر معلول ذهنی ـ حرکتی زیر 14 سال است که 44 نفر از آنان مجهول­‌الهویه وتعداد 39 نفر دارای خانواده هستند.
معلولین این مرکز در دو بخش ایزوله و غیرایزوله نگهداری می‌شوند که تعداد معلولین بخش ایزوله 47 نفر و تعداد معلولین بخش غیرایزوله 36 نفر است. کودکان در مرکز معلولین فیاضبخش براساس نوع معلولیت به دو گروه تقسیم می­‌شوند: " کودکان دارای معلولیت ذهنی ـ حرکتی" و " کودکان دارای معلولیت ذهنی". در مرکز معلولین فیاض‌بخش، مکان و شیوه نگهداری این دو دسته با هم متفاوت است.
 
کودکان دارای معلولیت ذهنی ـ حرکتی:
جمعیت این کودکان 55 نفر است (29 دختر و 26 پسر) که در ساختمانی جداگانه با نام "بخش ایزوله" و در 3 اتاق مجزا نگهداری می‌شوند. بخش ایزوله، مجهز به اتاق بازی کودک (دارای اسباب بازی‌های متنوع و ایمن) نیز هست.
کودکان دارای معلولیت ذهنی:
تعداد کودکان دارای معلولیت ذهنی 28 نفر است (11 دختر و 17 پسر). این کودکان نیز در ساختمانی جداگانه نگهداری می‌شوند.