کمک آنلاین
EN

 

آرمان‌های موسسه

به امید روزی که هیچ کودکی به واسطه بد سرپرستی یا بی سرپرستی پناهگاه امن خانواده را از دست ندهد و در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار نگیرد. در چنین روزی می‌تواند تجربیات ارزشمند موسسه خیریه کوثر مشیز در تعیین استانداردها و روش‌هایی که در حوزه نگهداری، آموزش و توانمندسازی تدوین گردیده است را در سطح ملی و منطقه‌ای ترویج و مورد استفاده قرار داد.