کمک آنلاین
EN

 

آرمان‌های موسسه

ما در موسسه خیریه مشیز امید داریم به رسیدن روزی که هیچ کودکی به واسطه بدسرپرستی یا بی‌سرپرستی پناهگاه امن خانواده را از دست ندهد و در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار نگیرد و به گونه‌ای شایسته کودکی خود را با لبخند و شادی در سایه‌ی امنیت و ‌آرامش سپری کند.

در چنین روزی می‌توان تجربیات ارزشمند موسسه خیریه کوثر مشیز در تعیین استانداردها و روش‌هایی که در حوزه نگهداری، آموزش و توانمندسازی تدوین گردیده است را در سطح ملی و منطقه‌ای ترویج و مورد استفاده قرار داد.

 

منشور اخلاقی مشیز

ما کارکنان «موسسه خیریه کوثر مشیز» در راستای فعالیت مسئولانه خود معتقدیم اهداف موسسه با تکیه بر ارزش‌های سازمانی و رعایت اصول کاری مندرج در منشور اخلاقی به شرح زیر محقق خواهد شد:

رعایت اصول اخلاقی، انسانی و دینی در مناسبات و رفتارها، سلامت گفتار و کردار، رفتار مبتنی بر صداقت، همدلی، اعتماد و همکاری در همه عرصه‌ها بخشی از فرهنگ سازمانی ما در خانواده مشیز است که بر رعایت آن اهتمام داریم.

باور داریم که لبخند، چهره شاداب و ظاهر متناسب عامل هم‌افزایی و کسب انرژي مضاعف از محیط انسانی پیرامونمان است.

ما خود را نسبت به انجام وظایف مبتنی بر رعایت موازین و مقررات قانونی و حرفه‌ای ملزم می‌دانیم.

برآنیم که ما در مشیز خانواده‌ای از دل مردم و برای مردم هستیم و برای ما هر مراجع یا مخاطب مهمانی است محترم که در تکریم او بهترین برخورد و رفتار را خواهیم داشت.

ما اعتقاد داریم فعالیت مسئولانه اجتماعی با اعتماد اجتماعی پیوند ناگسستنی دارد و با اصل قرار دادن آن، با گزارش‌دهی به صورت آشکارا، تغییرات و اقدامات عمده به‌طور شفاف در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

ما اعضا خانواده مشیز، رازداری و  تعهد به حفاظت از اسرار و اطلاعات محرمانه موسسه، کودکان، نیکوکاران، مخاطبان و کلیه نهادها و سازمان‌های مختلف را در رأس فعالیت‌های خود قرار می‌دهیم.

مشیز به عنوان خانه مهر و توانایی، حضور مؤثر و باکیفیت ما را مستلزم آموزش مستمر می‌داند و برای آن بسترسازی می‌کند.  ما نیز در این راستا همواره برای افزایش دانش و مهارت خود در بستر ایجاد شده تلاش می‌کنیم.

ما به سلامت جسم و روح همکاران خود اهمیت می‌دهیم و کوشش می‌کنیم با احترام همه جانبه به شخصیت هم دیگر در همه سطوح، حفظ حریم افراد و حرمت‌ها محیط کاری سالم و امن برای هم ایجاد کرده و در مقابل، هرگونه تعرض به حریم دیگران و حرمت شکنی، بی نظمی و عدم رعایت بهداشت را با اصل قرار دادن وجدان جمعی حل و فصل کنیم.

ما به عنوان یک خانواده هدفمند به مشارکت سازنده همه واحدها با هم در پیشبرد اهداف و بهینه‌سازی فعالیت‌های حرفه‌ای احترام می‌گذاریم و تا حد امکان همدیگر را تا انجام بهتر امور یاری می‌کنیم.

ما به عنوان خانواده در کنار هم متعهد به بهبود اجتماع پیرامونمان، توسعه کشورمان و حفظ سیاره زیبایمان و کمک به بهبود و توسعه فردی هستیم.

ما نسبت به رعایت حقوق کامل مادی و معنوی موسسه و کلیه همکاران در بخش‌های مختلف خود را متعهد می‌دانیم و احترام به حفظ آن را سرلوحه کاری خود قرار داده‌ایم.