کمک آنلاین
EN

 

تاریخچه

موسسه خیریه مشیز سازمانی مردم نهاد (NGO ) است،که در سال 1373 با هدف مشارکت موثر در توسعه اجتماعی استان کرمان بنیان نهاده شد.