کمک آنلاین
EN

مشیزخانه‌ی‌مهروتوانایی

مشیز خیریه‌ای‌ مردم‌نهاد در حوزه‌ حمایت‌ از کودکان‌ بی‌سرپرست ‌و‌ بدسرپرست‌ که‌ نام‌ خودش‌ را از محبت، شراکت، یاری و زندگی‌ گرفته‌ و وجه ‌تسمیه ‌آن‌ سرسبزی‌ و آبادانی است.

شبه خانواده

کانونی گرم، مملو از مهر و محبت برای رشد و تعالی بهتر فرزندان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست .

1.کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست،شناسایی و به مراکز شبه خانواده منتقل می‌‍‌شوند.

2.در مراکز شبه خانواده با بالاترین کیفیت رشد می‌کنند.

3.در جوانی و پس از کسب مهارت‌های لازم‌ و حمایت های جانبی مستقل می‌شوند.

مراکز شبه خانواده مشیز در سطح کشور

تهران

سه مرکز شبه خانواده

قزوین

یک مرکز شبه خانواده

بوشهر

دو مرکز شبه خانواده

سیستان بلوچستان

دو مرکز شبه خانواده

کرمان

پانزده مرکز شبه خانواده
استان‌های تحت پوشش
0
تعداد مراکز
0
فرزندان مشیز
0
فرزندان حاضر
0
فرزندان مستقل شده
0

چگونه می‌توانید حامی مشیز باشید:

شفافیت‌ مالی

0
هزینه‌ برای هر فرزند به‌طور میانگین (تومان)
0
هزینه ‌هر مرکز در ماه ‌به‌‌طور میانگین (تومان)
0
هزینه‌ سالیانه ‌هرمرکز به‌طور میانگین (تومان)
دانلود فایل تراز نامه

حامیان مشیز

خانواده‌ای به وسعت ایران

میخواهم حامی مشیز شوم

افتخارات مشیز

نشان زرین مسئولیت اجتماعی

در نخستین همایش مسئولیت اجتماعی کشور نشان زرین مسئولیت اجتماعی به موسسه خیریه مشیز کرمان اهدا شد.

نشان زرین مسئولیت اجتماعی

اخبار و مقالات