کمک آنلاین

واحد تحقیق و پژوهش:

 

ما در واحد تحقیق و پژوهش مشیز به دنبال بسترسازی مناسب برای ایجاد نگاه علمی به چالش‌های حوزه نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست با تمرکز بر نقش شبه خانواده  و ارائه راه حل علمی با کمک متخصصین برای مدیریت آن هستیم.

چشم انداز (Vision) :

واحد پژوهش و تحقیق موسسه خیریه مشیز بر آن است که با بهره‌گیری از حمایت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، دانشجویان، کارکنان و بهره‌مندی از فن‌آوری، پژوهش و توسعه همکاری بین بخشی، تبدیل به فضای سرشار از خلاقیت، نوآوری و تخصصی‌ترین مرکز نگهداری و توانمندسازی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست (H4C) درسطح کشور تا افق سال 1405 باشد.

 

ماموریت و رسالت (Mission):

 

 واحد تحقیق و پژوهش موسسه مشیز ماموریت دارد با اقدامات موثر علمی و پژوهشی در راستای ظرفیت‌سازی در حوزه تحقیقی و پژوهشی موسسه و شبه خانواده (H4C) گام برداشته و بستری مناسب و همه جانبه برای پژوهشگران و محققین در موضوعات مورد نیاز ایجاد کرده و از طریق بهره‌برداری از پتانسیل‌های پژوهشی موجود و نتایج پژوهش‌های آنان بتواند به ارتقا کیفیت خدمات و فعالیت‌های مشیز کمک کند.