کمک آنلاین
EN

 

چشم انداز

تبدیل شدن به موسسه مردم نهاد اثرگذار و مرجع در حوزه مسئولیت اجتماعی (به ویژه شبه خانواده) با هدف توانمندسازی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تحت پوشش و حمایت‌ حتی الامکانی از خانواده آنان برای ایجاد زندگی با کیفیت و دور از هر گونه آسیب اجتماعی .