کمک آنلاین
EN

آرشیــو اخبــار و اطلاعیــه ها

مشاور ویژه سازمان ملل متحد
ثبت الگوی استاندارد معماری مراکز شبه خانواده
مشکلات اشتغال معلولین
شهردار کرمان از موسسۀ خیریه مشیز بازدید کرد
مقایسه روش‌های سنتی مراقبت از کودکان آسیب دیده با روش شبه خانواده