کمک آنلاین
EN

پروژه ها

شما اینجا هستید: » صفحه نخست » پروژه ها » دسته بندی ها: پروژه های آتی

مرکز شبه خانواده رفسنجان

تاریخ ایجاد پروژه:

مشیز سازمانی مستقل و غیردولتی است که نام خود را از محبت ، شراکت ، یاری و زیبایی گرفته است. راه اندازی مراکز شبه خانواده  در اقصی نقاط کشور ، نگهداری و توانبخشی معلولین و راه اندازی مراکز درمانی از جمله ...

مرکز شبه خانواده سیرجان  

تاریخ ایجاد پروژه:

مرکز شبه خانواده سیرجان   مشیز سازمانی مستقل و غیردولتی است که نام خود را از محبت ، شراکت ، یاری و زیبایی گرفته است. راه اندازی مراکز شبه خانواده  در اقصی نقاط کشور ، نگهداری و توانبخشی معلولین و راه اندازی مراکز ...

مرکز شبه خانواده بوشهر

تاریخ ایجاد پروژه:

مرکز شبه خانواده بوشهر .مشیز سازمانی مستقل و غیردولتی است که نام خود را از محبت ، شراکت ، یاری و زیبایی گرفته است راه اندازی مراکز شبه خانواده  در اقصی نقاط کشور ، نگهداری و توانبخشی معلولین و راه اندازی مراکز ...