کمک آنلاین
EN

پروژه ها

شما اینجا هستید: » صفحه نخست » پروژه ها » دسته بندی ها: پروژه های تکمیل شده

مرکز شبه خانواده بم با 600 متر مربع مساحت

تاریخ ایجاد پروژه:

مرکز شبه خانواده بم در شهرستان بم استان کرمان، به متراژ 600 متر مربع و با سازه فلزی در یک طبقه احداث شده است. این مرکز، ظرفیت پذیرش 25 فرزند را داراست و امکانات کامل مانند قرنطینه، کتابخانه، بهداشت و ...

مرکز شبه خانواده عنبر آباد با 2026 متر مربع مساحت

تاریخ ایجاد پروژه:

مرکز شبه خانواده عنبرآباد در شهرستان عنبرآباد استان کرمان، به متراژ 2026 متر مربع و با سازه فلزی در یک طبقه احداث شده است. این مرکز، ظرفیت پذیرش 15 فرزند را داراست و امکانات کامل مانند قرنطینه، کتابخانه، بهداشت و ...

مرکز شبه خانواده گلباف با 600 متر مربع مساحت

تاریخ ایجاد پروژه:

مرکز شبه خانواده گلباف در شهرستان گلباف استان کرمان، به متراژ 600 متر مربع و با سازه فلزی در یک طبقه احداث شده است. این مرکز، ظرفیت پذیرش 35 فرزند را داراست و امکانات کامل مانند قرنطینه، کتابخانه، بهداشت و ...

مراکز شبه خانواده کرمان با ۲۵۰۱متر مربع مساحت

تاریخ ایجاد پروژه:

مرکز شبه خانواده کرمان در شهرستان کرمان استان کرمان، به متراژ 2501 متر مربع و با سازه بتنی در دو طبقه احداث شده است. این مرکز، ظرفیت پذیرش 80 فرزند را داراست و امکانات کامل مانند قرنطینه، کتابخانه، بهداشت و ...

مرکز شبه خانواده نرماشیر با 526 متر مربع مساحت

تاریخ ایجاد پروژه: آذر ماه 95

مرکز شبه خانواده نرماشیر در شهرستان نرماشیر استان کرمان، به متراژ 526 متر مربع و با سازه فلزی در یک طبقه احداث شده است. این مرکز، ظرفیت پذیرش 20 فرزند را داراست و امکانات کامل مانند قرنطینه، کتابخانه، بهداشت و ...

مرکز شبه خانواده زرند با ۷۹۷/۹ متر مربع مساحت

تاریخ ایجاد پروژه: آذر ماه 93

مرکز شبه خانواده زرند در شهرستان زرند استان کرمان، به متراژ 797 متر مربع و با سازه فلزی در یک طبقه احداث شده است. این مرکز، ظرفیت پذیرش 30 فرزند را داراست و امکانات کامل مانند قرنطینه، کتابخانه، بهداشت و ...