کمک آنلاین
EN

پروژه ها

شما اینجا هستید: » صفحه نخست » دسته بندی ها: پروژه ها

پروژه مرکز درمانی قزوین

تاریخ ایجاد پروژه:

پروژه مرکز درمانی قزوین در شهر قزوین، به متراژ  2703 متر مربع و با سازه بتنی در سه طبقه احداث خواهد شد. این مرکز پس از احداث، امکانات کامل مانند آزمایشگاه، ماموگرافی، الکتروکاردیوگرافی، الکتروانسفالوگرافی، سونوگرافی، رادیولوژی را در اختیار مراجعه ...

مرکز شبه خانواده شهداد

تاریخ ایجاد پروژه:

  مرکز شبه خانواده شهداد در شهر شهداد، به متراژ 1406 متر مربع و با سازه فلزی در دو طبقه احداث خواهد شد. این مرکز پس از احداث، پذیرای 20 فرزند و دارای امکانات کامل مانند قرنطینه، کتابخانه، بهداشت و مشاوره، ...

مرکز شبه خانواده قزوین

تاریخ ایجاد پروژه:

مرکز شبه خانواده قزوین در شهر محمدیه قزوین، به متراژ  1333مترمربع و با سازه بتنی در دو طبقه احداث خواهد شد. این مرکز پس از احداث، پذیرای 25 فرزند و دارای امکانات کامل مانند قرنطینه، کتابخانه، بهداشت و مشاوره، مدیریت، ...

مرکز شبه خانواده رفسنجان

تاریخ ایجاد پروژه:

مرکز شبه خانواده رفسنجان در شهر رفسنجان، به متراژ 600 متر مربع و با سازه فلزی احداث خواهد شد. این مرکز پس از احداث، پذیرای 20 فرزند و دارای امکانات کامل مانند قرنطینه، کتابخانه، بهداشت و مشاوره، مدیریت، نشیمن، اتاق ...

مرکز شبه خانواده سیرجان  

تاریخ ایجاد پروژه:

مرکز شبه خانواده سیرجان در شهر سیرجان، به متراژ 1233 متر مربع و با سازه فلزی در سه طبقه احداث خواهد شد. این مرکز پس از احداث، پذیرای 30 فرزند و دارای امکانات کامل مانند قرنطینه، کتابخانه، بهداشت و مشاوره، ...

مرکز شبه خانواده بوشهر

تاریخ ایجاد پروژه:

مرکز شبه خانواده بوشهر در شهر بوشهر، به متراژ 1584 متر مربع و با سازه فلزی در چهار طبقه احداث خواهد شد. این مرکز پس از احداث، پذیرای 35 فرزند و دارای امکانات کامل مانند قرنطینه، کتابخانه، بهداشت و مشاوره، ...

مرکز شبه خانواده بم با 600 متر مربع مساحت

تاریخ ایجاد پروژه:

مرکز شبه خانواده بم در شهرستان بم استان کرمان، به متراژ 600 متر مربع و با سازه فلزی در یک طبقه احداث شده است. این مرکز، ظرفیت پذیرش 25 فرزند را داراست و امکانات کامل مانند قرنطینه، کتابخانه، بهداشت و ...

مرکز شبه خانواده عنبر آباد با 2026 متر مربع مساحت

تاریخ ایجاد پروژه:

مرکز شبه خانواده عنبرآباد در شهرستان عنبرآباد استان کرمان، به متراژ 2026 متر مربع و با سازه فلزی در یک طبقه احداث شده است. این مرکز، ظرفیت پذیرش 15 فرزند را داراست و امکانات کامل مانند قرنطینه، کتابخانه، بهداشت و ...

مرکز شبه خانواده گلباف با 600 متر مربع مساحت

تاریخ ایجاد پروژه:

مرکز شبه خانواده گلباف در شهرستان گلباف استان کرمان، به متراژ 600 متر مربع و با سازه فلزی در یک طبقه احداث شده است. این مرکز، ظرفیت پذیرش 35 فرزند را داراست و امکانات کامل مانند قرنطینه، کتابخانه، بهداشت و ...