کمک آنلاین
EN

پروژه ها

شما اینجا هستید: » صفحه نخست » دسته بندی ها: پروژه ها

مرکز شبه خانواده شهداد

تاریخ ایجاد پروژه:

مشیز سازمانی مستقل و غیردولتی است که نام خود را از محبت ، شراکت ، یاری و زیبایی گرفته است. راه اندازی مراکز شبه خانواده  در اقصی نقاط کشور ، نگهداری و توانبخشی معلولین و راه اندازی مراکز درمانی از جمله ...

پروژه مراکز شبه خانواده و درمانی قزوین

تاریخ ایجاد پروژه:

موسسه خیریه مشیز با بیش از۲۵ سال فعالیت در حوزه های حمایت و نگهداری از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست و معلولین در استان های مختلف با هدف توانمند سازی این فرزندان و باز پیوند آنها با خانواده های ...

مرکز شبه خانواده رفسنجان

تاریخ ایجاد پروژه:

مشیز سازمانی مستقل و غیردولتی است که نام خود را از محبت ، شراکت ، یاری و زیبایی گرفته است. راه اندازی مراکز شبه خانواده  در اقصی نقاط کشور ، نگهداری و توانبخشی معلولین و راه اندازی مراکز درمانی از جمله ...

مرکز شبه خانواده سیرجان  

تاریخ ایجاد پروژه:

مرکز شبه خانواده سیرجان   مشیز سازمانی مستقل و غیردولتی است که نام خود را از محبت ، شراکت ، یاری و زیبایی گرفته است. راه اندازی مراکز شبه خانواده  در اقصی نقاط کشور ، نگهداری و توانبخشی معلولین و راه اندازی مراکز ...

مرکز شبه خانواده بوشهر

تاریخ ایجاد پروژه:

مرکز شبه خانواده بوشهر .مشیز سازمانی مستقل و غیردولتی است که نام خود را از محبت ، شراکت ، یاری و زیبایی گرفته است راه اندازی مراکز شبه خانواده  در اقصی نقاط کشور ، نگهداری و توانبخشی معلولین و راه اندازی مراکز ...

مرکز شبه خانواده بم با 470 متر مربع مساحت

تاریخ ایجاد پروژه:

مشیز سازمانی مستقل و غیردولتی است که نام خود را از محبت ، شراکت ، یاری و زیبایی گرفته است. راه اندازی مراکز شبه خانواده  در اقصی نقاط کشور ، نگهداری و توانبخشی معلولین و راه اندازی مراکز درمانی از جمله ...

مرکز شبه خانواده عنبر آباد با ۳۰۰ متر مربع مساحت

تاریخ ایجاد پروژه:

مشیز سازمانی مستقل و غیردولتی است که نام خود را از محبت ، شراکت ، یاری و زیبایی گرفته است. راه اندازی مراکز شبه خانواده  در اقصی نقاط کشور ، نگهداری و توانبخشی معلولین و راه اندازی مراکز درمانی از جمله ...

مراکز شبه خانواده گلباف با ۶۷۸ متر مربع مساحت

تاریخ ایجاد پروژه:

مشیز سازمانی مستقل و غیردولتی است که نام خود را از محبت ، شراکت ، یاری و زیبایی گرفته است. راه اندازی مراکز شبه خانواده  در اقصی نقاط کشور ، نگهداری و توانبخشی معلولین و راه اندازی مراکز درمانی از جمله ...

مراکز شبه خانواده کرمان با ۲۵۰۱متر مربع مساحت

تاریخ ایجاد پروژه:

مشیز سازمانی مستقل و غیردولتی است که نام خود را از محبت ، شراکت ، یاری و زیبایی گرفته است. راه اندازی مراکز شبه خانواده  در اقصی نقاط کشور ، نگهداری و توانبخشی معلولین و راه اندازی مراکز درمانی از جمله ...