mashiz.ir

نقش تروما، هوش هيجانی و مهارت اجتماعی در پيش بينی مشکلات رفتاري نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مراکز نگهداري شبه خانواده شهر کرمان

تاریخ انتشار: ۱۱:۲۶ - ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
پ

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تروما، هوش هیجانی و مهارت اجتماعی در پیش بینی مشکلات رفتاری نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مراکز نگهداری شبه خانواده شهر کرمان انجام شد. مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی نوجوانان 11تا 18 ساله ساکن در مراکز شبانه روزی تحت پوشش بهزیستی استان کرمان بودند که از بین آنها 100 نفر از نوجوانان مؤسسه خیریه کوثر مشیز با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه تروما، هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری نوجوانان پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد هوش هیجانی اولین نقش و پس از آن مهارت های اجتماعی دومین نقش را در پیش بینی مشکلات رفتاری نوجوانان ساکن در شبه خانواده داشته است. بنابراین، برای کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان بهتر است کارگاه ه و کلاس های آموزشی مناسب جهت افزایش سطح آگاهی در زمینه هوش هیجانی و مهارت اجتماعی نوجوانان و افرادی که با آن ها در ارتباط هستند برگزار گردد. همچنین تروما به عنوان سومین متغیر پیش بینی کننده مشکلات رفتاری می باشد بنابراین بهتر است اقدامات روان درمانی جهت کاهش اثر ضربه های روانی انجام شود .

 

برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید 

نقش تروما، هوش هيجانی و مهارت اجتماعی در پيش بينی مشکلات رفتاري نوجوانان

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: