mashiz.ir

انواع مراقبت‌های جایگزین

انواع مراقبت‌های جایگزین

طبق دستورالعمل سازمان ملل مراقبت‌های جایگزین شامل مراقبت های رسمی یا غیر رسمی، موقت یا دائمی برای کودکانی است که بی‌سرپرست هستند با بدلایل مختلفی نمی‌توانند در کنار والدین خود زندگی کنند.
کودکان، فضا و معماری

کودکان، فضا و معماری

اکثر فیلسوفان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان شخصیت کودک را برآیند مجموعه‌ای از عوامل ژنتیکی و محیطی می‌دانند. محیط پیرامون کودکان از ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی است که بعد فیزیکی به دلیل تاثیرگذاری مستقیم بر حالات رفتاری و خلقی کودک، یکی از مهم‌ترین ابعاد تلقی می‌شود.
۱