mashiz.ir

کودک آزاری

کودک آزاری

رشد تکاملی کودکان به عنوان یکی از عوامل موثر و تعیین کننده اجتماعی سلامت و سلامت در بزرگسالی است. زندگی با کیفیت و نیازهای اساسی در دوران کودکی نظیر تغذیه مناسب، مسکن، پوشاک، آموزش و پرورش و بهداشت باعث بروز و ظهور انسان توانمند می شود.
آیا فرزندخواندگی، خودخواهانه و فاجعه‎‌ بار است؟

آیا فرزندخواندگی، خودخواهانه و فاجعه‎‌ بار است؟

کودک بدون پیوند ژنتیک و ابهام ژنتیکی و بدون پدر و مادر، اقوام و بدون روابط خونی، یک کودک داغ دار و عزادار است. این مطالب حاکی از مطالعات مختلف است که رفرنس همه آن‌ها موجود است. انگ این کودکان، نداشتن پدر و مادر و مجهول بودن هویت و ژن و اصالت حیاتی و وجودی آن‌ها است. این افراد به شدت در معرض خطر انوع آسیب‎ها و خودکشی قرار دارند. شاید حتی تصور این موضوع دشوار باشد که اگر خود ما را لحظه‎ای جای این کودکان قرار دهند چه اتفاقی رخ می‎دهد. آن کودک سال‎های متوالی عمرش و با تمام وجود و سلول‎های بدن رنج کشیده است. بر ماست که برای کشف احساسات این کودکان رنج کشیده تلاش کنیم.

"مفهوم خانواده در ایران ناشناخته است"

مبحث شبه خانواده و کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، یکی از موضوعات مهمی است که جامعه ایرانی در مواجهه با آن است و اندیشمندان می کوشند در مسیر یافتن بهترین شیوه برای اتخاد تصمیم درست درقبال آن به یاری نهادهای متولی بشتابند.
۱