mashiz.ir

کودک آزاری

کودک آزاری

رشد تکاملی کودکان به عنوان یکی از عوامل موثر و تعیین کننده اجتماعی سلامت و سلامت در بزرگسالی است. زندگی با کیفیت و نیازهای اساسی در دوران کودکی نظیر تغذیه مناسب، مسکن، پوشاک، آموزش و پرورش و بهداشت باعث بروز و ظهور انسان توانمند می شود.
آیا فرزندخواندگی، خودخواهانه و فاجعه‎‌ بار است؟

آیا فرزندخواندگی، خودخواهانه و فاجعه‎‌ بار است؟

کودک بدون پیوند ژنتیک و ابهام ژنتیکی و بدون پدر و مادر، اقوام و بدون روابط خونی، یک کودک داغ دار و عزادار است. این مطالب حاکی از مطالعات مختلف است که رفرنس همه آن‌ها موجود است. انگ این کودکان، نداشتن پدر و مادر و مجهول بودن هویت و ژن و اصالت حیاتی و وجودی آن‌ها است. این افراد به شدت در معرض خطر انوع آسیب‎ها و خودکشی قرار دارند. شاید حتی تصور این موضوع دشوار باشد که اگر خود ما را لحظه‎ای جای این کودکان قرار دهند چه اتفاقی رخ می‎دهد. آن کودک سال‎های متوالی عمرش و با تمام وجود و سلول‎های بدن رنج کشیده است. بر ماست که برای کشف احساسات این کودکان رنج کشیده تلاش کنیم.

"مفهوم خانواده در ایران ناشناخته است"

مبحث شبه خانواده و کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، یکی از موضوعات مهمی است که جامعه ایرانی در مواجهه با آن است و اندیشمندان می کوشند در مسیر یافتن بهترین شیوه برای اتخاد تصمیم درست درقبال آن به یاری نهادهای متولی بشتابند.
«شبه خانواده» به مثابه خانواده

«شبه خانواده» به مثابه خانواده

آنچه در موسسه مشیز شاهد هستیم بسیار به مفهوم خانواده نزدیک است. یعنی خانواده فرو ریزش داشته و از بین رفته است، پایان خانواده آغاز شبه خانواده خواهد بود. ما در تعریف‌ها تا پایان دهه ۷۰ همین را داشتیم. یعنی وقتی خانواده فرو می‌ریزد، اگر بخواهیم آن را ترمیم کنیم به شبه خانواده روی می‌آوریم
50 راه نشان دادن عشق به فرزندان

50 راه نشان دادن عشق به فرزندان

دکتر روان‌شناس سراپ دویگولو 50 راه متفاوت نشان دادن عشق به کودکان را به رشته‌‌ی تحریر درآورده است که خواندن آن خالی از لطف نیست.