mashiz.ir

بازنمایی مفهوم خانواده و پدیده شبه خانواده در فیلم «خانواده فوری»
بررسی فیلم «خانواده فوری» از منظر جامعه شناختی؛

بازنمایی مفهوم خانواده و پدیده شبه خانواده در فیلم «خانواده فوری»

این فیلم به خوبی در قالب یک کمدی خانوادگی، موضوع فرزندخواندگی و پدیده شبه خانواده را که خیلی از مردم به آن فکر نمی‌کنند حتی اگر تمام عمر توانایی بچه دار شدن نداشته باشند را به نمایش می‌گذارد. این فیلم به هیچ وجه قصد نداشته است که در قالب فیلم‌های مستند، مسائل، مشکلات و چالش‌های سیستم سرپرستی را که همه جای دنیا، افراد در درجات مختلف با آن مواجه هستند و دست و پنجه نرم می‌کنند را به نمایش بگذارد. این فیلم در پی بازمعرفی آلترناتیو‌های خانواده نظیر شبه خانواده و فرزندخواندگی است و ضرورت بازگشت به مفهوم اصیل خانواده و یا در یک نگاه حداقلی، شناساندن مهمترین قرارداد و تعهد در دنیا، یعنی خانواده است.
کودکان به دنبال هویت؛ بی‌شناسنامه‌ها سربار مدارس هستند؟
جمعیت فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان غیرایرانی بین ۸۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر برآورد می‌شود

کودکان به دنبال هویت؛ بی‌شناسنامه‌ها سربار مدارس هستند؟

بزرگترین آرزویش داشتن یک شناسنامه یا کارت ملی است. میان زنده‌ها زندگی می کند اما کسی او را به رسمیت نمی شناسد، چون هیچ هویتی ندارد و درهیچ کجا وجودیتش ثبت نشده است. فرض این موضوع هم دردناک است، زمانی که هویتش را کسی جز خودش نمی تواند اثبات کند.