mashiz.ir

امسال ۱۱ هزار کودک خیابانی تحت پوشش بهزیستی قرار می‌گیرند
معاون مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی مطرح کرد:

امسال ۱۱ هزار کودک خیابانی تحت پوشش بهزیستی قرار می‌گیرند

معاون مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده، پیش بینی می‌شود امسال ۱۱ هزار کودک کار و خیابانی تحت حمایت سازمان بهزیستی قرار گیرند.
کودکان به دنبال هویت؛ بی‌شناسنامه‌ها سربار مدارس هستند؟
جمعیت فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان غیرایرانی بین ۸۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر برآورد می‌شود

کودکان به دنبال هویت؛ بی‌شناسنامه‌ها سربار مدارس هستند؟

بزرگترین آرزویش داشتن یک شناسنامه یا کارت ملی است. میان زنده‌ها زندگی می کند اما کسی او را به رسمیت نمی شناسد، چون هیچ هویتی ندارد و درهیچ کجا وجودیتش ثبت نشده است. فرض این موضوع هم دردناک است، زمانی که هویتش را کسی جز خودش نمی تواند اثبات کند.