• تماس با ما: ۰۲۱۸۸۶۰۶۱۶۹
  • ایمیل به ما: info@mashiz.ir

 

چشم انداز موسسه مشیز

موسسه خیریه مشیز برآن است تا با همراهی مردم نیکوکار عزیز کشورمان به موسسه‌ای اثرگذار و مرجع در حوزه مسئولیت اجتماعی با تاکید ویژه بر شبه‌خانواده جهت توانمندسازی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش و حمایت‌‌های مقدور از خانواده آنان برای ایجاد زندگی با کیفیت و دور از هر گونه آسیب اجتماعی تا سال 1404 تبدیل شود.

 

ماموریت موسسه مشیز 

موسسه خیریه کوثر مشیز به عنوان یک موسسه مردم نهاد در حوزه نگهداری، سرپرستی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ماموریت دارد از طریق جلب، جذب و ساماندهی مشارکت‌های مردمی درسطح ملی و فراملی و فارغ از هرگونه مرزبندی نژادی، قومی، جغرافیایی و دینی، رسالت نهایی خود را به عنوان یک الگوی اجرایی و عملیاتی برای سایر سازمان‌های مردم نهاد در محورهای زیر به انجام رساند:

  •  سرپرستی، نگهداری، حمایت و تربیت فرزندان با فراهم آوردن شرایط زندگی سالم و ایجاد محیطی امن برای تامین نیازهای آموزشی به همراه تشویق و هدایت استعدادها و آموزش مهارت‌های زندگی جهت بازگشت موفق به خانواده و زندگی بهتر در جامعه.
  •  استفاده از نیروهای متخصص و کارشناس در حوزه مسائل اجتماعی، انجام و حمایت از مطالعات علمی و پژوهشی، ارتباط با مراکز و سازمان‌های بین‌المللی و کشف و ارائه استانداردهای ملی و فراملی و تدوین استانداردهای حرفه‌ای متناسب با فرهنگ، مذهب، دین و … و عملیاتی نمودن آن‌ها در بخش “مراکز شبه خانواده” به گونه‌ای که بتواند به سایر سازمان‌های مردم نهاد کمک شایانی در زمینه رسیدن و سنجش موفقیت نماید.
  •  توسعه کمی مراکز شبه خانواده در کشور با هدف گسترش پوشش کودکان در سراسر کشور  و حتی کشورهای همسایه که قرابت فرهنگی با آن‌ها داریم و هم‌راستایی با سیاست‌های ملی و چارچوب‌های سازمان بهزیستی کشور در کاهش تعداد فرزندان در مراکز شبه‌خانواده و تلاش در بازگرداندن کودکان به خانواده‌های موقت یا اصلی خود.
  •  تبدیل شدن به سازمانی هوشمند که بتواند از فرصت‌های و نقاط قوت خود استفاده نموده و با غلبه بر نقاط ضعف خود بر تهدیدات پیروز شود. 
  •  توانمندسازی کودکان متاثر از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها به نحوی که نه تنها مسیر بازگشت آن‌ها به جامعه و از سرگیری زندگی عادی هموار و مهیا گردد، بلکه بتوان ظرفیت‌های ذاتی آن‌ها را  بالفعل تبدیل کرده و از بین آن‌ها نخبگان و افرادی مفید و موثر به جامعه معرفی نمود.
  • فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌های لازم در حوزه پیشگیری با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی در بین کودکان شبه خانواده‌ها (با توجه به اصل پیشگیری بهتر از درمان است).
  •  اشتغال‌زایی و کارآفرینی برای فرزندان تحت پوشش خود با هدف استقلال وخودکفایی اقتصادی.
  •   حمایت مالی و معنوی در کنار احترام به شخصیت انسانی و حفظ و صیانت از کرامت انسانی جامعه هدف از یک سو و عملکرد شفاف و پاسخگویی دقیق به نیکوکاران و حامیان گرامی از سوی دیگر همواره سرلوحه فعالیت‌های موسسه خیریه کوثر مشیز است.

موسسه خیریه کوثر مشیز بر این باور است، زمانی ماموریتش را به درستی انجام داده که بتواند بر مبنای مطالعه و پژوهش، الگوهای مدرنی از روش‌ها و ابزارهای آموزشی– تربیتی کودکان را در مراکز شبه خانواده خود به خدمت گرفته و این تجارب را در اختیار دیگران نیز قرار دهد و در کنار آن بتواند افرادی دانا، توانا و موثر در جامعه را تربیت و به جامعه تحویل دهد.

ارتباط با دفتر تهران

تهران، خیابان شیراز جنوبی، خیابان شهید آقا علیخانی، شماره ۴۲
۰۲۱۸۸۶۰۶۱۶۹

ارتباط با دفتر کرمان

کرمان، بلوار جهاد، جهاد۳، موسسه خیریه کوثر مشیز
۰۳۴۳۲۲۶۷۴۰۸

نماد اعتماد الکترونیکی